Onze visie op wonen op Koningsdael

Zorgzaamheid
Het wordt met de dag duidelijker dat de zorg voor senioren onder druk staat. De samenleving vergrijst en de leeftijdsgroep die zorgtaken op zich neemt, wordt kleiner. Dat beseften de initiatiefnemers van Koningsdael dertig jaar geleden al. Hun ambitie was het creëren van een zorgzame woonomgeving. Elkaar tijdelijk helpen bij dagelijkse dingen als dat nodig of gewenst is. En bovendien en vooral het voorkomen van eenzaamheid. Professionele gezondheids- en mantelzorg blijven natuurlijk ook nodig. Die worden echter verricht door directe familieleden of naasten en/of specialisten van buitenaf.

Willen zonder te moeten

Een woongroep gaat in nabuurschap toch wat verder dan een gemiddelde woonbuurt, hoezeer een wijk of buurt ook leeft in goede verstandhouding. Zo ook In woongroep Koningsdael. Bij ons moet niks, maar een zekere bijdrage aan het grotere geheel is nadrukkelijk gewenst. En dan liefst op basis van overtuiging:

Je wilt bijdragen aan het welzijn van de medebewoners

Je wilt onderlinge contacten onderhouden

Je wilt belangstelling tonen voor activiteiten

Je wilt regelmatig aanwezig zijn bij vergaderingen

Je wilt in alle redelijkheid samen delen en samen doen

Je wilt kortom medebewoner zijn van woongroep Koningsdael