Hoe en wanneer kwam Koningsdael tot stand?

Drie initiatiefnemers begonnen in de jaren '80 van de vorige eeuw met een ideaal. Zij wilden een kleinschalige leef- en woongemeenschap ontwikkelen, waar goed nabuurschap, zorg voor elkaar, het delen van spullen en gemeenschappelijke ruimten gerealiseerd konden worden. Op 23 juni 1993 kwam hun droom tot werkelijkheid en werd Koningsdael officieel geopend. Deze mensen waren hun tijd ver vooruit. Dat hun droom geen bedrog was, blijkt wel uit het feit, dat heden ten dage nog drie bewoners van het eerste uur onder de

geuzentitel 'De Drie Musketiers' rondspringen op Koningsdael. 

Oost West, Thuis Best...